YAESU 각종 옵션품 가격표
이 가격표는 참고용 가격표이므로 입고 시점에 따라 달라질 수 있습니다.                                       사진은 여기를 클릭하세요.

MODEL #

품         명

단 가

해  당   기  종

 ADMS-1E

 WINDOW PROGRAMMING SOFT KIT

88,000

 VX-5R

 ADMS-2

  "                               "

 

 FT-7100M

 ATAS-100

 ACTIVE TUNING ANT SYSTEM

495,000

 

 ATAS-120

 ACTIVE TUNING ANT SYSTEM

473,000

 FT-857/897

 ATBK-100

 ATAS-100 안테나 베이스 킷트

132,000

    "

 CA-9

 충전용 컵 

15,000

 FT-11/51/

 CA-14

 CHARGER ADAPTER for NC-50

39,600

 

 CD-15A

 급속 스탠드 충전기

35,200

 VX-5, VX-7R

 CD-24

 

137,500

 FT-897 (PA-26 필요)

 CMP-460A

 방수형 스피커/마이크

50,600

 VX-7R

 CN-3

 BNCJ-SMAP CONNECTOR

7,260

 VX-1, VX-1R

 

 

 

 

 CSC-66

 SOFT CASE

25,000

 FT-51

 CSC-68D

   "    국산품

11,000

 FT-50R

 CSC-69D

   "    국산품

11,000

      "

 CSC-71

   "    일제 오리지널

16,500

 VX-1, VX-1R

 CSC-72D

   "    국산품

11,000

 VX-150

 CSC-73D

   "    국산품

11,000

 VX-5, VX-5R

 CSC-83

   "    일제 오리지널

27,500

 FT-817

 CSC-88

   "    국산품

16,500

 VX-7R

 CSC-90D

   "    국산품

 

 VX-2R

 CT-5B

 Band data Cable for VL-1000

 

 FT-897

 CT-27

 CLONE CABLE

14,300

 VX5R/150/110

 CT-30

 MIC ADAPTER

13,200

 VX-1/5/FT-10/40/50

 CT-39

 PACKET INTERFACE CABLE

18,700

 FT-8100R

 CT-39A

   "   

18,700

 FT-817/857/897

 CT-42

 PACKET INTERFACE CABLE

62,000

 

 CT-44

 2P SP/MIC 1P에서 사용토록 변환 커넥터

9,900

 VX-1/2/5/7R, FT-10/40/50,

 CT-56

 BAND DATA CABLE

         

 

 CT-58

 INTERFACE CABLE for VL-1000

45,100

 VL-1000

 CT-62

 CAT INTERFACE CABLE

47,300

 FT-817/857/897

 CT-91

 마이크 아답터

14,300

 VX-7R

 DSP-1

DSP Unit provides digital notch, bandpass, CW peaking and noise reduction.

 

 VR-5000

 DVS-2

VOICE RECORDING MODULE

297,000

 

 DVS-4

Digital Voice Recorder saves up to 16 seconds of incoming audio.

 

  "  

 E-DC-15

 CIGA CODE

46,200

 VX-1, VX-1R 

 E-DC-5B

        "

34,100

 VX-5, FT-10/40/50/150

 E-DC-6

 POWER CABLE

6,600

            "

 E-DC-12

 CIGA CODE (ADAPTER/CHARGER)

40,000

 FT-11/51

 E-DC-21

 CIGA CODE (ADAPTER/CHARGER)

 

 VX-2R

 

 

 

 

 FBA-15

 BATTERY PACK 공팩

26,400

 FT-50R

 FBA-20

 BATTERY PACK 공팩

32,000

 VX-1, VX-1R

 FBA-23

 BATTERY PACK 공팩

35,200

 VX-5, VX-5R

 FBA-25

 BATTERY PACK 공팩

     26,400

 VX-150

 FC-20

 AUTO TUNER

506,000

 

 FC-30

 AUTO TUNER

363,000

 FT-857/897

 FEP-10

 EARPHONE

4,950

 

 FM-1

 FM UNIT

61,600

 

 FNB-31

 Ni-Cd PACK  600mAh  4.8V

60,000

 FT-11/51

 FNB-33

        "           1200mAh 4.8V

95,000

      "

 FNB-35

        "            900mAh 7.2V

110,000

      "

 FNB-38

        "            600mAh 9.6C

125,000

      "

 FNB-40

        "            650mAh 6.0V

70,400

FT-10/40/50

 FNB-41

        "            600mAh 9.6V

66,000

      "

 FNB-42

        "          1100mAh 9.6V

75,000

 

 FNB-52LI

 LITTIUM BATTERY

44,000

 VX-1, VX-1R

 FNB-58LI

     "           "

102,300

 VX-5, VX-5R 

 FNB-64

 Ni-Cd Battery Pack

47,300

 VX-5, VX-5R 

 FNB-72

 NiCad Battery Pack 9.6 VDC 1000 mAH

      60,000

 FT-817

 FNB-78I

 Ni-Cd Battery Pack

176,000

 FT-897 (2개 삽입)

 FNB-80LI

 LITTIUM-ion BATTERY 7.4V 1300mAh

110,000

 VX-7R 

 FNB-82LI

 LITTIUM-ion BATTERY

 

 VX-2R 

 FP-1030A

 AC POWER SUPPLY 25A

396,000

 FT-100D

 FP-30

 Internal Power Supply 100-120/200-240VAC

 

 FT-897

 FTT-12

 KEYPAD

75,000

 

 FVS-1A

 VOICE SYNTHESIZER

58,500

FT-847, VR-5000

 MD-100A8X

 STAND MIC

176,000

HF RIG

 MEK-2

 MIC 연장 케이블

47,500

FT-90R/8100R

 MH-29A2B

 SPEAKER/MIC 

125,000

 FT-11/51/530/729

 MH-37A4B

 EAR/MIC

46,000

 VX-1, VX-1R, VX-2R

 MH-34B4B

 SPEAKER/MIC

35,200

    "                     "

 MH-34C2B

       '       

49,000

 FT-11/51/530/729

 MH-36A6I

 DTMF MIC

85,000

 

 MH-36BIS

       "

85,000

 

 MH-36E8J

       "

80,300

 FT-817/857/897

 MH-37A4B

 EAR/MIC

35,200

 

 MH-42A6J

 HAND MIC

72,600

 

 MH-42B6JS

       "

67,100

 FT-7100M

 MH-57A4B

 SPEAKER/MIC

35,200

 VX-7R

 MH-59E8J

 리모트 컨트롤 마이크

80,300

 FT-857

 MLS-100

 HI-POWER EXTERNAL SPEAKER

45,100

 

 MMB-62

 차량용 리모트 브라켓

44,000

 

 MMB-66

 차량용 브라켓

48,500

 

 MMB-67

 차량용 브라켓 (순간 분리용)

35,200

 

 MMB-80

 차량용 브라켓

22,000

FT-897

 MR-1000

 MOUNTING RACK

 

 

 NC-34A

 ADAPTER 100V

20,000

 FT-11/51(FNB-33/35)

 NC-38A

          "

17,000

        "      (FNB-38)

 NC-50

 DUAL SLOT 급속 충전기 220V

110,000

 FT-10/40/50

 NC-55A

 ADAPTER 100V

15,000

 FT-11/51 (FNB-31)

 NC-60C

 아답터/급속충전 (국산)

15,000

 FT-50R

 NC-66A

 ADAPTER 100V (중국제)

20,000

 VX-1R

 NC-66C

 아답터/급속충전

7,700

     "

 NC-66D

 ADAPTER 220V (한국제)

12,000

     "       

 NC-72A

 ADAPTER 110V

20,000

 VX-5, VX-5R

 NC-72C

 ADAPTER 220V

8,800

 VX-110/150

 NC-73

 Stand Charger with DC cable

68,500

 

 PA-26

 CHARGER

116,600

FT-897 (CD-24 필요)

 RH-1(B)

 RUBBER HOLSTER (흑색)

8,800

 FT-10/40/50

 RH-1(R)

             "               (오렌지색)

8,800

         "

 SP-5

 외부 스피커

192,500

 

 SP-7

 외부 스피커

54,000

 FT-1500, FT-100

 SP-8

       "

210,000

 FT1000MP/920/840

 SU-1

 고도계

58,300

 VX-5, VX-5R

 TCXO-6

 TEMP. XTAL OSCILLATOR(0.5ppm)

181,500

 

 TCXO-7

 TCXO UNIT (2 ppm)

105,600

 FT-920

 TCXO-9

 High stability option (± 0.5 PPM).

101,200

 FT-817/857/897

 VC-22

 VOX HEAD SET

95,000

 FT-11/51/530/729

 VC-25

 VOX HEAD SET

82,500

 VX-1, VX-5

 VC-27

 EARPHONE/MIC

44,000

 VX-7R

 VL-1000

 SOLIDSTATE LINEAR AMP

5,500,000

 HF RIG

 XF-117A

 AM FILTER (6kHz)

123,200

 

 XF-117CN

 CW FILTER (300Hz)

132,000

 

 YF-110C

 455Hz/500Hz XTAL FILTER

121,000

 

 YF-110CN

 455Hz/250Hz XTAL FILTER

121,000

 

 YF-114CN

 CW NARROW FILTER

74,800

 

 YF-114SN

 SSB NARROW FILTER

74,800

 

 YF-115C

 455Hz/500Hz COLLINS CW

143,000

 

 YF115S-02

 455Hz/2.75kHz COLLINS SSB FILTER

143,000

 

 YF-116A

 6kHz AM FILTER

70,400

 

 YF-116C

 500Hz CW FILTER

70,400

 

 YF-122C

 Collins 500 Hz CW filter

143,000

 FT-817/897

 YF-122S

 Collins 2.3 kHz SSB filter

159,500

 FT-817/897

 YH-77STA

 경량 스테레오 헤드폰

68,500

 FT-897 가능

 YSK-100

 분리 케이블

110,000

 FT-100

 YSK-7100

       "

60,000

 FT-7100M

 YSK-90

       "

97,000

 FT-90

 YSK-857

 분리 케이블 셋트

60,500

 FT-857

 YSK-8500

 분리 케이블 셋트

115,000

 FT-8500

 

  07.08.07

 

 

 

이 가격은 별도 통보없이 변경될 수 있으며, 송료별도

 

문의:메일을 이용 요망

B. N. C. 세원 통신 http://hamshop.net 

Way-Mail을 이용할 경우 두루넷으로 메일을 발송시 yahoo 메일을 이용할 때 daum mail 이용할 때  중에서 선택하세요.

051-808-9021() 051-808-0561

부산시 진구 전포1동 687-1 신한 빌딩 2층 전관